Chức năng, nhiệm vụ - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

.

Ngày 04-06-2021

LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HẬU GIANG

 

      CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

 

           1. Đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên;

 

       2. Tuyên truyền, vận động phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

 

3. Tư vấn, hỗ trợ và cung cấp dịch vụ, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực phục vụ cho việc hình thành và phát triển của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

 

4. Thực hiện các chương trình, dự án, dịch vụ công hỗ trợ phát triển hợp tác xã được giao;

 

5. Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

 

6. Đại diện cho các thành viên trong quan hệ hoạt động phối hợp với các tổ chức trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.
Đang online: 1
Hôm nay: 324
Đã truy cập: 221563
THÀNH VIÊN