Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025 tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc

Ngày 01-08-2022 - Lượt xem: 43

Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025 tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương trên toàn quốc

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh dự và chủ trì hội nghị

Sáng ngày 29/7, tại điểm cầu trực tuyến của tỉnh Hậu Giang có ông Trương Cảnh Tuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các thành viên Ban Chỉ đạo các CTMTQG giai đoạn 2021-2025 của tỉnh tham dự hội nghị trực tuyến do Ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025 tổ chức với các địa phương trên toàn quốc để sơ kết kết quả thực hiện các CTMTQG 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm. Ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ dự và chủ trì hội nghị.

Lãnh đạo Hậu Giang tham dự Hội nghị trực tuyến của Trung ương

Báo cáo tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 34.049 tỉ đồng là tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương thực hiện 03 CTMTQG bao gồm: chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong năm 2022; trong đó vốn đầu tư phát triển là 24.000 tỉ đồng, vốn sự nghiệp là 10.049 tỉ đồng. Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm, Chính phủ và các bộ, ngành liên quan của Trung ương đã ban hành 68 Nghị quyết, Quyết định, Thông tư, văn bản… nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai 03 CTMTQG.   

Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều vấn đề khó khăn, vướng mắc, phát sinh được bộ, cơ quan Trung ương và địa phương chia sẻ đã và đang làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai, tổ chức thực hiện chương trình, nhất là tiến độ phân bổ vốn và giao kế hoạch vốn ngân sách Trung ương. Cụ thể, qua cập nhật, tổng hợp từ các địa phương thì đến nay chỉ có 27/52 địa phương (nhận ngân sách phân bổ từ Trung ương) đã trình HĐND thông qua Nghị quyết phân bổ vốn ngân sách Trung ương; trong đó, có 13 địa phương hoàn thành việc giao kế hoạch vốn, 7 địa phương đang trình HĐND cấp tỉnh, các địa phương còn lại chưa có thông tin báo cáo về tiến độ phân bổ, giao kế hoạch vốn. Bên cạnh đó, tiến độ xây dựng, trình ban hành và ban hành các văn bản quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG theo thẩm quyền của các bộ, cơ quan Trung ương còn chậm và chưa được ban hành đồng bộ, kịp thời. Bên cạnh đó, các thông tư quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp; hướng dẫn tổ chức thực hiện nội dung, dự án, tiểu dự án thành phần cũng chưa được ban hành theo tiến độ, từ đó các địa phương không đủ cơ sở để tổ chức thực hiện và giải ngân vốn các CTMTQG.

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đưa 3 CTMTQG phát huy hiệu quả, mang lại nhiều lợi ích cho người dân, phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đề nghị các bộ, ngành liên quan của Trung ương sớm đẩy nhanh tiến độ ban hành các Thông tư, văn bản hướng dẫn theo đề xuất của địa phương, trong đó thời hạn hoàn thành trước ngày 15/8/2022 để giúp các địa phương tổ chức thực hiện và giải ngân vốn 3 CTMTQG được thuận lợi, đúng tiến độ. Đặc biệt, hiện những tỉnh chưa được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ ngân sách nhà nước thực hiện các CTMTQG trên địa bàn tỉnh trong năm 2022 thì cần quan tâm và sớm tổ chức phiên họp bất thường để ban hành Nghị quyết giúp địa phương có cơ sở giải ngân nguồn vốn và tổ chức thực hiện các CTMTQG có hiệu quả; riêng những địa phương đã được HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết phân bổ ngân sách nhà nước cần khẩn trương triển khai các công việc, chương trình, dự án theo kế hoạch để góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương và nâng cao đời sống cho người dân.

Thanh Trúc


THÀNH VIÊN