Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Bế giảng lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý hợp tác xã năm 2022

Ngày 20-09-2022 - Lượt xem: 118

 

Vừa qua, ngày 18/9/2022 Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang tổ chức buổi bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý hợp tác xã năm 2022 cho các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đã tham gia Đề án phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Quang cảnh Lễ Bế giảng

Đến dự buổi bế giảng lớp học có Ông Nguyễn Hoàng Luân – Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang; Ông Phạm Đức Thông – Giám đốc Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ thuộc Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh và 47 học viên là cán bộ Hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc, Ban Kiểm soát, thành viên các HTX, liên hiệp HTX tham dự.