Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Công bố xã Vĩnh Thuận Tây, huyện Vị Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021

Ngày 18-05-2022 - Lượt xem: 123

Sáng ngày 17/5, huyện Vị Thủy tổ chức Lễ công bố xã Vĩnh Thuận Tây đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021. Đến dự có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng các sở, ban, ngành, địa phương và người dân trong xã. 

Mục tiêu của Chương trình xây dựng nông thôn mới là nhằm hướng đến xây dựng nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển công nghiệp, ngành nghề dịch vụ; xây dựng xã hội dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; an ninh chính trị được giữ vững; đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao.  

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại buổi lễ

Năm 2011, xã Vĩnh Thuận Tây bước vào thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với nhiều khó khăn, thách thức, xuất phát điểm chỉ đạt 04/19 tiêu chí (gồm quy hoạch, chợ, tổ chức sản xuất, văn hóa), cơ sở hạ tầng chưa được đầu tư nhiều, kém phát triển, đời sống người dân khó khăn. Nhưng với quyết tâm thực hiện của toàn Đảng bộ, sự quản lý, điều hành thống nhất của chính quyền và sự đồng thuận, quyết tâm thực hiện của đông đảo các tầng lớp Nhân dân. Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, tổng vốn huy động trên địa bàn xã hơn 372 tỷ đồng (vốn xã hội hóa 167 tỷ đồng, chiếm 45%) đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn và phát triển sản xuất. Công tác phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân luôn được địa phương đặc biệt quan tâm, trên địa bàn xã có 145 mô hình phát triển sản xuất từ 50-100 triệu đồng/ha/năm và 40 mô hình trên 100 triệu đồng/ha/năm, có nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đạt hiệu quả cao: mô hình trồng dưa hấu Vietgap, sản xuất lúa giống, mô hình nuôi bò, mô hình nuôi lươn, mô hình 2 lúa 1 cá... Từ đó góp phần nâng cao thu nhập cho người dân  đạt 52,5/người triệu đồng năm 2021 (tăng 39,5 triệu đồng so với năm 2011), tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,27%. Công tác giáo dục được chăm lo, tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng dần qua các năm, người dân tích cực tham gia mua bảo hiểm y tế. Người dân ý thức tốt trong việc bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quang sáng - xanh - sạch đẹp, xây dựng được các mô hình bảo vệ môi trường có hiệu quả. Kết quả đến nay, xã Vĩnh Thuận Tây đã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới và được tỉnh công nhận là “xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021”.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Vĩnh Thuận Tây đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Để đảm bảo duy trì, giữ vững đạt chuẩn nông thôn mới bền vững trong thời gian tới, đề nghị Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, Nhân dân xã Vĩnh Thuận Tây và huyện Vị Thủy tập trung thực hiện một số nội dung: Xác định rõ bước đột phá về kinh tế để tập trung phát triển. Thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tổ chức nhân rộng các mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả, mang tính thế mạnh của xã, tạo mối liên kết sản phẩm với doanh nghiệp, tìm thị trường đầu ra ổn định; rà soát lại các tiêu chí nông thôn mới theo quy định mới, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện duy trì nâng chất các tiêu chí, phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và Nhân dân tiếp tục tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, vận động tuyên truyền nhằm huy động tối đa sức mạnh của cộng đồng dân cư tham gia xây dựng nông thôn mới; Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia huyện Vị Thủy tập trung xây dựng các xã về đích nông thôn mới và có kế hoạch nâng chất cho các đã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện.

  Sầm Phúc


THÀNH VIÊN