Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Hậu Giang có 05 Hợp tác xã tham gia giới thiệu sản phẩm qua sàn thương mại điện tử

Ngày 01-11-2022 - Lượt xem: 111

 

Các hợp tác xã ký cam kết đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử