Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Khẳng định vai trò tiên phong liên kết từ HTX

Ngày 23-07-2021 - Lượt xem: 110

 

HẬU GIANG - Thực hiện nội dung của Nghị quyết 120/NQ-CP, tỉnh Hậu Giang đã triển khai các chương trình hỗ trợ hợp tác xã theo Đề án phát triển 15.000 HTX của Chính phủ. 

Hợp tác xã (HTX ) Hậu Giang Yên Bình An (xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp) là đơn vị được chọn hỗ trợ xây dựng trụ sở làm việc và khu nhà xưởng, máy móc phục vụ sản xuất. Tổng mức đầu tư khoảng 1,7 tỷ đồng. Trong đó, Nhà nước hỗ trợ 1,36 tỷ đồng, số tiền còn lại do HTX đối ứng. Đầu năm 2021, các hạng mục công trình đã hoàn thành và đưa vào sử dụng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho HTX có chỗ sản xuất, kinh doanh, giao dịch thuận tiện.