Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Lịch làm việc của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch (từ ngày 14/11 đến 18/11/2022)

Ngày 13-11-2022 - Lượt xem: 129

 

THỨ HAI             14/11

 

- 7 giờ, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ Họp giao ban tuần. Mời Trưởng các phòng, Văn phòng, Trung tâm, đ/c Thông - KH, đ/c Thắng - Kế toán, đ/c Trung - Quỹ HTPT HTX, đ/c Triển - TQ cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 9 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ Họp trao đổi thống nhất các lớp đào tạo, củng cố HTX. Mời tất cả viên chức cùng dự. Điểm tại phòng họp Cơ quan.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân làm việc với các HTX về công tác Hội chợ và tham gia hội chợ năm 2022 (từ 14-24/11/2022).

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

THỨ BA          15/11

 

- 8 giờ, Chủ tịch đi công tác huyện Long Mỹ, thị xã Long Mỹ.

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân làm việc với các HTX về công tác Hội chợ và tham gia hội chợ năm 2022.

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

 THỨ TƯ           16/11

 

- 7 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 7 giờ 30’, Chủ tịch họp Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh. 

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân làm việc với các HTX về công tác Hội chợ và tham gia hội chợ năm 2022

- 13 giờ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 14 giờ, Chủ tịch làm việc với Đoàn Hàn Quốc. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh (lịch UBND tỉnh).

 

THỨ NĂM            17/11

 

- 8 giờ, Chủ tịch dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Điểm tại nhà Văn hóa ấp Phương Quới, xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Điểm tại Nhà văn hóa ấp Mỹ Hiệp 2, xã Tân Tiến, TP.Vị Thanh.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Điểm tại Nhà Ông Trần Văn Go, ấp Long Phụng, xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

THỨ SÁU            18/11

 

- 7 giờ 30, Chủ tịch đi công tác huyện Phụng Hiệp.

- 7 giờ 30, Phó Chủ tịch Lê Trung Kiên dự Họp chấm chéo thi đua năm 2022 với Liên minh HTX tỉnh Sóc Trăng và TP.Cần Thơ. Mời đ/c Lộc - CVP cùng dự. Điểm tại Liên minh HTX TP.Cần Thơ.

- 8 giờ, Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Luân làm việc với các HTX về công tác Hội chợ và tham gia hội chợ năm 2022.

- 7 giờ, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

- 13 giờ, Phó Chủ tịch Lê Hoàng Vũ làm việc tại cơ quan.

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV Tuần 44.doc_20221113203518.doc

THÀNH VIÊN