Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang tổ chức chào cờ đầu tháng, triển khai công tác tháng 3/2023

Ngày 01-03-2023 - Lượt xem: 23

 

Chào cờ, hát Quốc ca là nghi lễ thiêng liêng, thể hiện ý thức tự trọng, tinh thần độc lập, tự chủ, đoàn kết gắn bó của mỗi quốc gia, dân tộc, niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi công dân đối với Tổ quốc, nhân dân.

 

Thực hiện Công văn số 747-CV/TU ngày 24/02/2023 của Ban Thượng vụ Tỉnh ủy về việc quy định thời gian sinh hoạt chi bộ và chào cờ hàng tháng Sáng ngày 01/3/2023, tại trụ sở Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh, toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong cơ quan đã trang nghiêm thực hiện nghi lễ chào cờ đầu tháng.