Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

Ngày 05-05-2022 - Lượt xem: 89

Ngày 05/5, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức Lễ Phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh, lãnh đạo các sở, ngành cùng đại diện các doanh nghiệp và các công nhân, người lao động đến dự.

Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 được tổ chức từ ngày 1-5 đến hết ngày 31-5-2022 trên phạm vi cả nước với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh  Covid-19”. Với tinh thần đó, các cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh Hậu Giang đã tích cực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022. Mục đích nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp và người lao động trong toàn Tỉnh thực hiện và tuân thủ nghiêm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, đẩy mạnh kiểm soát các nguy cơ, rủi ro và tăng cường các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế tai nạn lao động, bênh nghề nghiệp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh phát biểu tại lễ phát động

Để triển khai hiệu quả Tháng hành động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao động trong thực hiện Bộ Luật lao động, Luật An toàn, vệ sinh lao động, các văn bản pháp luật có liên quan, văn bản mới ban hành. Tổ chức các hoạt động thiết thực như tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng nội quy, thỏa ước lao động, quy trình an toàn; cải thiện điều kiện lao động, chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Triển khai tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp về chính sách an toàn, vệ sinh lao động.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cần xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể và tổ chức triển khai các hoạt động chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. Chú trọng các hoạt động tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình an toàn, vệ sinh lao động. Tăng cường kiểm soát nguy cơ, rủi ro và đẩy mạnh các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động theo quy định hiện hành. UBND tỉnh kêu gọi mỗi cán bộ, doanh nghiệp, người lao động hãy tích cực hưởng ứng các hoạt động của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, hăng hái thi đua lao động sản xuất, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng tốt để giữ vững thương hiệu, tạo sự gắn bó bền vững của công nhân lao động với doanh nghiệp.

Trong Tháng hành động năm nay, ngành chức năng tiếp tục đổi mới, tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động trực tiếp và trực tuyến đến doanh nghiệp, người lao động. Chú trọng thông tin, tổ chức triển khai các hoạt động tư vấn, đánh giá, kiểm soát rủi ro, cải thiện điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh trong các doanh nghiệp, cơ sở, phân xưởng, các công trình xây dựng. Tăng cường các hoạt động tự kiểm tra, giám sát an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh trao giấy khen cho 2 cá nhân

Nhân dịp này, có 2 cá nhân được nhận giấy khen của Cục An toàn lao động (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) đã có nhiều thành tích về công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021.

An Nhiên

 

 

 


THÀNH VIÊN