Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Thông báo về việc niêm yết danh sách viên chức trong kỳ nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn năm 2021

Ngày 27-05-2021 - Lượt xem: 93

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 06.docx_20210612171021.docx

THÀNH VIÊN