Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Thông báo về việc quản lý và sử dụng con dấu của hợp tác xã

Ngày 18-08-2022 - Lượt xem: 305

 

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Mẫu sử dụng con dấu.docx_20220828084739.docx

THÀNH VIÊN