Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Ngày 15-03-2023 - Lượt xem: 11

Những năm qua, phong trào thi đua dân vận khéo trên địa bàn thị xã Long Mỹ đã được triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực, khơi dậy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở địa phương.

Thị xã Long Mỹ phát triển mạnh nông nghiệp theo hướng chất lượng cao.

Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công

Nếu như trước kia việc sản xuất nông nghiệp còn manh mún, mạnh ai nấy làm thì giờ tư duy liên kết, đi cùng nhau, đã được người dân ở thị xã Long Mỹ thực hiện hiệu quả. Địa phương có những chương trình, hướng đột phá để chuyển dần từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Tăng cường liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị để tăng hiệu quả kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.

Như trường hợp của ông Hồ Ngọc Bình, Giám đốc HTX rau an toàn xã Long Trị A. Việc sản xuất giờ đây được hướng sang chất lượng thay vì số lượng, thông qua hạn chế phân thuốc hóa học vào sản xuất. Mỗi ngày, HTX cung ứng hàng trăm ký rau ăn lá các loại, bởi rau đạt chất lượng. Theo tính toán, nông dân trồng rau trong nhà lưới ở xã Long Trị A còn lời khoảng 4-6 triệu đồng/công/vụ. Hiện rau của HTX đã được chứng nhận VietGAP và được UBND tỉnh Hậu Giang công nhận sản phẩm OCOP 3 sao”.

Ông Hồ Ngọc Bình, Giám đốc HTX rau an toàn xã Long Trị A, cho biết: “Hiện tại còn 34ha, với 23 hộ trong HTX. Do thời tiết nắng nóng và nhiều bà con đang vào vụ thu hoạch lúa nên hiện chỉ trồng rau số lượng vừa phải, đảm bảo lượng hàng cùng cấp. Dự kiến Đại hội sắp tới, HTX sẽ củng cố, mở rộng hoạt động. Về lâu dài, tiến hành mở rộng thành làng rau chứ không chỉ dừng lại ở quy mô HTX như hiện tại”.

Giai đoạn 2021-2025, địa phương sẽ tiếp tục hỗ trợ cho nông dân ấp 7, xã Long Trị A, thêm 10 nhà lưới nữa để phát triển vùng trồng rau tập trung và xây dựng nhãn hiệu rau an toàn trên địa bàn xã. Trong đó, ngành chuyên môn sẽ thường xuyên mở các lớp tập huấn kiến thức, kiểm soát quy trình sản xuất để sản phẩm đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tích cực tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm để vừa nâng cao thu nhập cho người nông dân, vừa đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.

Không chỉ phát triển mạnh các mô hình kinh tế, làm ăn tập thể, mà việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, kết hợp với thực hiện các mô hình đa canh đang là hướng đi mới của địa phương. Trong đó, ông Huỳnh Văn Xưa, ở xã Tân Phú, vốn tính cần cù cộng thêm ham học hỏi, đi đây, đi đó để tìm hiểu cách làm hay, hiệu quả ứng dụng cho vườn của mình, ông Xưa đã xây dựng nên mô hình vườn, ao, chuồng hiệu quả. Dưới ruộng, trồng lúa kết hợp nuôi cá, trên bờ ông trồng ổi, nhãn, ngoài ra còn nuôi gà, nuôi bò. Riêng phân bò được tận dụng nuôi trùn quế, làm thức ăn cho cá và phân để bón cho cây trồng.

Có thể thấy, cơ cấu kinh tế thị xã Long Mỹ đã chuyển dịch đúng hướng. Tính riêng năm 2022, nông nghiệp đạt 33,29%, công nghiệp 34,87% và thương mại - dịch vụ chiếm 31,84%. Trong sản xuất nông nghiệp, các cấp, các ngành đã có sự quan tâm chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, thực hiện các biện pháp đồng bộ trong ứng dụng khoa học kỹ thuật. Địa phương đã củng cố, nâng chất hoạt động 28 HTX; có 9 trang trại hoạt động có hiệu quả, có 45 mô hình kinh tế đạt lợi nhuận từ 100-200 triệu đồng/năm.

Đưa thị xã phát triển toàn diện

Chia sẻ về những định hướng của địa phương, ông Nguyễn Văn Diên, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ cho biết, sẽ tiếp tục xây dựng thị xã Long Mỹ phát triển toàn diện. Trọng tâm là xây dựng khối đoàn kết từ trong nội bộ, thống nhất trong toàn xã hội cùng nhau thi đua làm nhiều việc tốt, để thị xã xứng tầm là đô thị “tam thành”, góp phần cùng tỉnh thực hiện hiệu quả các nghị quyết về kinh tế, xã hội, trong đó có nghị quyết về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đô thị, du lịch.

Đẩy mạnh hơn nữa chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng bền vững, phát triển mạnh công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ, xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất nông nghiệp hiệu quả, thích ứng biến đổi khí hậu; tạo điều kiện thuận lợi kêu gọi đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh. Quản lý và xây dựng thương hiệu được công nhận sản phẩm OCOP, củng cố và phát triển các loại kinh tế hợp tác, nhất là hợp tác xã.

 “Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác thu ngân sách; quyết tâm thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công đạt kế hoạch tỉnh giao. Chú trọng xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao, tạo chuyển biến mới trong phát triển du lịch và dịch vụ; tăng cường nguồn lực đầu tư giáo dục, y tế; thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; đảm bảo thực hiện tốt các chính sách xã hội; tăng cường công tác bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân, doanh nghiệp…”, ông Nguyễn Văn Diên thông tin.

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 của Ban Dân vận Thị ủy Long Mỹ là tăng cường công tác nắm tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo, dân tộc, dư luận xã hội. Tham mưu cho Thị ủy sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, quyết định, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngoài ra, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao hiệu quả và tạo sức lan tỏa sâu rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong toàn hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân…

 

Nguồn: Báo Hậu Giang

https://www.baohaugiang.com.vn/kinh-te/thuc-day-chuyen-dich-co-cau-kinh-te-120517.html


THÀNH VIÊN