Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Thúc đẩy chuyển đổi số trong các hợp tác xã theo hướng hiện đại, bền vững

Ngày 27-09-2022 - Lượt xem: 190

 

Trong những năm gần đây, kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác với nhiều hình thức tổ chức phong phú, hoạt động đa dạng, ngày càng phát triển cả về số lượng và quy mô, đóng góp quan trọng vào mục tiêu phát triển bền vững. Nhiều hợp tác xã đã tiếp cận chuyển đổi số, ứng dụng các nền tảng công nghệ vào sản xuất, tổ chức hoạt động của hợp tác xã; kết nối sản xuất, tiêu thụ, thích ứng với nhu cầu thị trường. Liên quan đến hoạt động chuyển đổi số trong lĩnh vực này, phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc phỏng vấn ông Ngô Minh Long (ảnh), Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

Thưa ông, xin ông cho biết trong phát triển các hợp tác xã, tổ hợp tác ngày nay thì chuyển đổi số có vai trò như thế nào ?

- Chuyển đổi số đang mở ra nhiều cơ hội học hỏi, cọ sát, nâng cao năng lực, cũng như tiếp nhận công nghệ sản xuất và công nghệ quản lý mới. Chuyển đổi số mang lại hiệu quả rất lớn cho người sản xuất, ứng dụng tốt sẽ làm thay đổi cả một mô hình kinh doanh. Chuyển đổi số nông nghiệp được UBND tỉnh quan tâm đẩy mạnh trong thời gian gần đây. Trên cơ sở đó, Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng đang đẩy mạnh triển khai, rà soát năng lực chuyển đổi số của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn. Đồng thời, lựa chọn ra mô hình chuyển đổi số để ứng dụng, mang lại hiệu quả cao nhất.