Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Vị Thuỷ phối hợp tổ chức buổi tuyên truyền nâng cao hiệu quả hoạt động Hợp tác xã (HTX), Tổ hợp tác (THT) trên địa bàn xã Vị Thuỷ

Ngày 08-12-2022 - Lượt xem: 120

 

Những năm qua, UBND xã Vị Thuỷ luôn xác định công tác tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân và nông dân tham gia các hình thức kinh tế tập thể là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Qua đó phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hợp tác, hợp tác xã góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 26 về “tam nông” và xây dựng nông thôn mới.

          Tuy nhiên khó khăn, hạn chế trong hoạt động phát triển HTX nông nghiệp hiện nay là năng lực hoạt động của các HTX nông nghiệp trên địa bàn còn hạn chế, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế; HTX nông nghiệp còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước, chưa mạnh dạn mở rộng hình thức kinh doanh theo hướng đa dịch vụ; cán bộ còn yếu về năng lực chuyên môn...

          Từ những thực tế đó, ngày 08 tháng 12 năm 2022, UBND xã Vị Thuỷ phối hợp với Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang, Tổ kỹ thuật nông nghiệp xã tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao hiệu quả hoạt động HTX, THT trên địa bàn xã  tại HTX Trầu vàng ấp 5, xã Vị Thuỷ huyện Vị Thuỷ tỉnh Hậu Giang.