Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Đại hội thành viên bất thường Hợp tác xã Tân Long

Ngày 18-08-2022 - Lượt xem: 261

 

Chiều ngày 17/8/2022, Hợp tác xã (HTX) Tân Long, huyện Vị Thủy tổ chức Đại hội thành viên bất thường lần thứ 2, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tham dự Đại hội có ông Ngô Minh Long, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, ông Nguyễn Thiện Hòa, Chi cục trưởng, Chi cục Phát triển nông thôn, lãnh đạo phòng Tài chính - Kế hoạch, phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Tường, Hội đồng quản trị và thành viên HTX Tân Long.