Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Đưa kinh tế tập thể của tỉnh phát triển nhanh, mạnh và bền vững

Ngày 09-03-2022 - Lượt xem: 24

 

(HG) - Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại Hội nghị Ban Chấp hành Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh lần thứ 3, nhiệm kỳ 2020-2025 vào chiều ngày 8-3, tại Liên minh HTX tỉnh.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, tình hình hoạt động lĩnh vực kinh tế tập thể (KTTT) của tỉnh có nhiều chuyển biến, vì nhận được sự quan tâm sâu sát của lãnh đạo tỉnh. Đặc biệt là thể hiện đột phá thông qua cách làm mới, có trách nhiệm hơn. Nguồn Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tỉnh luôn được chăm bồi, bổ sung hàng năm; giúp 8 dự án của HTX được vay vốn, nâng tổng số dự án của HTX được vay là 29 lượt.

https://www.baohaugiang.com.vn/uploads/image/2022/03/09/SB3470-27.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh đã xây dựng được chiến lược, kế hoạch, định hướng, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể cho kế hoạch 5 năm của Liên minh HTX; xây dựng được tầm nhìn chiến lược, sứ mệnh của Liên minh HTX đến năm 2025. Liên minh HTX xây dựng, thực hiện cung cấp được 12 dịch vụ cho thành viên của Liên minh HTX. Xây dựng được trang Website Liên minh HTX tỉnh Hậu Giang với nhiều tin tức tuyên truyền, phổ biến liên quan đến KTTT tỉnh và tạo được cầu nối giới thiệu về hệ thống Liên minh HTX với rộng rãi người dân; tăng cường hợp tác quốc tế với tổ chức DGRV của Đức giúp nâng cao năng lực cho cán bộ Liên minh HTX tỉnh.

Trong năm qua, Liên minh HTX đã đề xuất UBND tỉnh chọn được 7 HTX tham gia đề án của tỉnh và bước đầu khảo sát, lựa chọn HTX tham gia và thành lập 3 Liên hiệp HTX ở lĩnh vực thủy sản, lúa gạo và trái cây,... Định hướng cho năm tiếp theo, Liên minh HTX tỉnh sẽ phấn đấu phát triển mới 2 liên hiệp HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với 30 HTX là thành viên, tăng 200% so với năm 2021. Bên cạnh đó, phát triển mới 30 HTX, thu hút thêm thành viên tham gia; thực hiện 3 mô hình HTX ứng dụng công nghệ cao, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương.

Tại hội nghị, các thành viên Ban Chấp hành đã bầu bổ sung ông Lê Hoàng Vũ, nguyên Phó Trưởng ban Ban Nội chính Tỉnh ủy làm Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên cho rằng hoạt động của Liên minh HTX tỉnh đạt theo yêu cầu. Kế hoạch phân loại HTX khá, giỏi khá cao. Trong thời kỳ khó khăn, dịch bệnh nhưng đã xuất hiện một số HTX nổi bật trong lĩnh vực thủy sản, trái cây, lúa gạo,... Công tác quản lý, sử dụng Quỹ hỗ trợ phát triển HTX tốt, hiệu quả. Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế về trụ sở làm việc HTX chưa hỗ trợ nhiều, HTX khó tiếp cận vốn vay, liên kết tiêu thụ lỏng lẻo, cơ chế và năng lực quản trị HTX còn kém.

https://www.baohaugiang.com.vn/uploads/image/2022/03/09/SB3470-26.jpg

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên (bên phải) trao cờ thi đua của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam cho HTX Trái cây sinh học OCOP.

Để KTTT thời gian tới hoạt động có hiệu quả, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Liên minh HTX tỉnh cần quan tâm phát triển HTX theo chiều sâu, chất lượng, không chạy theo số lượng. Theo đó, tập trung hỗ trợ HTX gia tăng chất lượng, kết nạp thêm thành viên để tăng diện tích, sản lượng. Các thành viên Ban Chấp hành quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của HTX, tùy theo trách nhiệm mà hỗ trợ hoặc đề xuất trình tỉnh xem xét. Liên minh HTX cần xây dựng kế hoạch, lộ trình hoạt động từ nay đến năm 2025, nhất là HTX tham gia các đề án của tỉnh. Phối hợp tốt với các tổ chức đoàn thể, cấp hội địa phương tuyên truyền, vận động người dân tham gia HTX hoặc có điều kiện thành lập mới HTX để gia tăng nguồn lực cho KTTT của tỉnh.

Dịp này, HTX Trái cây sinh học OCOP, huyện Châu Thành, được nhận cờ thi đua của Ban Chấp hành Liên minh HTX Việt Nam vì có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

TRÚC LINH

Nguồn: Báo Hậu Giang


THÀNH VIÊN