Lĩnh vực Giao thông vận tải - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

...

Ngày 12-06-2021

                         

THÀNH VIÊN LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HẬU GIANG

LĨNH VỰC GIAO THÔNG VẬN TẢI

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

NGÀY THÀNH

LẬP

NGÀNH NGHỀ

1

HTX Vận tải Thanh Khởi

TT Cái Tắc

Huyện Châu Thành A

07/5/2007

Kinh doanh, vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng đường bộ, xăng dầu, cho thuê mặt bằng bến bãi.

2

HTX DV vận tải đường bộ Phụng Hiệp

phường Ngã Bảy

Thành phố Ngã Bảy

11/10/1997

Vận tải hành khách, hàng hóa, các dịch vụ giao thông vận tải.

3

HTX DV vận tải thủy bộ

phường Bình

Thạnh

Thị xã Long Mỹ

12/1998

Dịch vụ vận tải

4

HTX vận tải thủy bộ

TX. Vị Thanh

Thành phố Vị Thanh

3/3/1997

  • Sửa chữa và dịch vụ các phương tiện vận tải.
  • Kinh doanh nhiên liệu và các thiết bị phục vụ vận tải.
  • Dịch vụ bến bãi.
  • Tín dụng nội bộ, hỗ trợ vốn cho thành viên.

5

HTX TM DV Ngã Bảy

phường Ngã Bảy

Thành phố Ngã Bảy

9/17/2018

Gia công cơ khí; và tráng phủ kim loại; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác; Vận tải hành khách đường bộ khác; Vận tải hàng hóa đường bộ;Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp

cho vận tải đường sắt và đường bộ; Hoạt động dịch vụ khác liên quan đến vận tải; Kho bãi và lưu giữ hàng hóa; Cho thuê xe có động cơ.

6

HTX vận tải Nam Tiến

Số 323, đường Lê Hồng Phong, ấp 6, xã Vị Tân

Thanh phố Vị Thanh

5/2021

Dịch vụ vận tải

THÀNH VIÊN