Lĩnh vực Thương mại & Dịch vụ - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

...

Ngày 12-06-2021

                                

THÀNH VIÊN LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH HẬU GIANG

LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ

 

STT

TÊN ĐƠN VỊ

ĐỊA CHỈ

NGÀY THÀNH

LẬP

NGÀNH NGHỀ

1

HTX DV-XD chợ Long Mỹ

phường Thuận An

Thị xã Long Mỹ

31/8/2012

Tổ chức sắp sếp, khai thác và quản lý chợ, dịch vụ trông giữ xe, ghe, tàu, xây dựng công trình công nghiệp, công trình dân dụng, cầu đường, thủy lợi, san lắp mặt bằng, thi công hệ thống điện, bảo trì sửa chữa đèn chiếu sáng,…

2

HTX TMDV Hồng Hưng

Phường 3

Thành phố Vị Thanh

6/15/2016

- Sửa chữa và dịch vụ các phương

tiện vận tải.

3

HTX thương mại dịch vụ Vĩnh Tường

xã Vĩnh Tường

Thị xã Long Mỹ

9/11/2018

Đào tạo sát hạch lái xe ô tô và tô; Đóng mới và hoán cải sửa  chữa phương tiện thuỷ; Vận tải hành khách đường bộ (xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng); Vận tải hàng hoá đường bộ; Hoạt động hỗ trợ trực tiếp các DV vận tải đường bộ.

THÀNH VIÊN