Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Hội thảo lấy ý kiến đóng góp bộ tài liệu của Tổ chức lao động quốc tế (ILO)

Ngày 30-09-2021 - Lượt xem: 30

 

Sáng ngày 30/9, tại Hà Nội, trường Bồi dưỡng cán bộ tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp bộ tài liệu của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) "Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã”, ông Lê Minh Tân – Hiệu trưởng trường Bồi dưỡng cán bộ chủ trì Hội thảo, Hội thảo được diễn ra dưới hình thức trực tuyến.

Trong khuôn khổ hợp tác với Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, dự án Hỗ trợ kỹ thuật nâng cao năng lực quốc gia phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam (ENHANCE) của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã hỗ trợ Trường Bồi dưỡng cán bộ biên soạn bộ tài liệu “Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã” sử dụng cho đội ngũ giảng viên, cán bộ hợp tác xã và các tổ chức, cá nhân đang công tác trong lĩnh vực đào tạo, tư vấn hỗ trợ hợp tác xã và phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.

http://vca.org.vn/upload/images/2021/30_9_2021/30.9.1.jpg

Ông Lê Minh Tân - Hiệu trưởng Trường Bồi dưỡng cán bộ chủ trì hội thảo

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Lê Minh Tân – hiệu trưởng Trường bồi dưỡng cán bộ cho biết kể từ khu Luật Hợp tác xã đầu tiên được Quốc hội thông qua năm 1996 đến Luật Hợp tác xã năm 2003 và Luật Hợp tác xã năm 2012 đã tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho khu vực hợp tác xã phát triển.

Tuy nhiên, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, nhất là việc ký kết và triển khai các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới (FTAs) đòi hỏi các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã muốn phát triển lớn mạnh, thì tất yếu phải đổi mới mô hình tăng trưởng, hoàn thiện môi trường kinh doanh, cam kết tuân theo những tiêu chuẩn, quy định về kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc, xoá bỏ lao động cưỡng bức và lao động bắt buộc, cấm sử dụng lao động trẻ em, xoá bỏ hình thức phân biệt đối xử về việc làm và nghề nghiệp,… hay các yêu cầu cao hơn của khách hàng.

http://vca.org.vn/upload/images/2021/30_9_2021/30.9.jpg

Theo đó, tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp bộ tài liệu của Tổ chức lao động quốc tế (ILO) "Hướng dẫn phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã” là điều cần thiết, anh Lê Minh Tân nhấn mạnh.

Tại hội thảo, 30 đại biểu tham dự đến từ dự án ENHANCE/ILO, lãnh đạo một số Ban, đơn vị trực thuộc Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, các chuyên gia, giảng viên, cán bộ đào tạo và cán bộ hợp tác xã đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến với mục đích hoàn thiện hơn cho bộ tài liệu của Tổ chức lao động quốc tế (ILO).

http://vca.org.vn/upload/images/2021/30_9_2021/30.9.2.jpg

Lê Huy - Quỳnh Trang

Nguồn: VCA


THÀNH VIÊN