Chi tiết tin - Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu Giang

 

Nghị quyết mở đường hỗ trợ hợp tác xã phục hồi giữa đại dịch

Ngày 10-09-2021 - Lượt xem: 105

Sau góp ý của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đối với “dự thảo Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19”, cũng như phản ánh của VnBusiness về việc “sao lại “bỏ rơi” hợp tác xã trong thụ hưởng chính sách Covid-19 ? ”, thì ngày 9/9 Chính phủ đã chính thức ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch Covid-19.

Đây được xem là nghị quyết mở đường để hỗ trợ khu vực kinh tế hợp tác xã (HTX) phục hồi trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đợt 4 đã tác động nặng nề đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của các HTX.

Nhiều giải pháp “cứu” hợp tác xã

Theo đó, các chính sách hỗ trợ trong Nghị quyết số 105/NQ-CP là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp (DN), HTX, hộ kinh doanh phục hồi, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.